AMMA architecten  is een jong internatio- naal georiënteerd architectenbureau ge- specialiseerd   in    conceptontwikkeling, studies  en  vormgeving  op  het  gebied  van  stedenbouw,  woning-  en  utiliteits- bouw en interieur.